Управление проектами Контакты   RU UA
Мы предлагаем
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ
ТЕХНАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
СЕРТИФИКАТ ИНЖЕНЕРА СМЕТЧИКА, ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Управление проектами
Развлекательный центр. г. Киев
Детский развлекательный центр "Ураган" г. Киев
Индивидуальное строительство
Боулинг-клуб «Хамелеон» г.Киев

Категорийность строительства

Категорийность строительства


Про визначення категорії складності об’єктів будівництва

 

 У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та зверненнями, які надходять від суб’єктів господарювання стосовно визначення категорій складності об’єктів будівництва, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України інформує.

Відповідно до статті 32 зазначеного Закону віднесення об’єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.

Порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності визначається Кабінетом Міністрів України.

Стосовно вищевикладеного слід зазначити наступне.

Положення чинного ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» (у т.ч. і довідкового додатку П) діють у частині, що не суперечать положенням нормативно-правових актів більш високого рівня. 

Відповідно до п.2 ст. 32 Закону категорія складності об'єкта будівництва визначається відповідно до державних будівельних норм та стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об'єкта будівництва.

Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди визначається  відповідно до п. 5.1 чинного  ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».

У зв’язку з чим визначену проектною документацією категорію складності об’єктів будівництва необхідно перевіряти з урахуванням класу наслідків (відповідальності).

При цьому пропонується наступна схема урахування класу наслідків (відповідальності) СС-1; СС-2; СС-3:

класу наслідків СС-1 відповідають  І та ІІ категорія складності;

класу наслідків  СС-2 відповідають  ІІІ та ІV категорія складності;

класу наслідків  СС-3 відповідає V категорія складності.

            Проект постанови Кабінету Міністрів України про порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності розробляється Міністерством та буде внесено на розгляд Уряду у строки, визначені підпунктом 2 пункту 12 розділу V «Прикінцеві положення» Закону.

            Отже, у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», для всіх об’єктів, що проектуються, будуються чи приймаються в експлуатацію, визначена у проектній документації категорія складності може бути уточнена проектною організацією разом із замовником будівництва з урахуванням вищезазначеного.


В.о. першого заступника Міністра                                                          А.В.Беркута


Клас наслідків (відповідаль-ності) будівлі або споруди

Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі або споруди

Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, кількість осіб

Обсяг можливого економічного збитку, м.р.з.п.

Втрата об'єктів культурної спадщини, категорії об'єктів

Припинення функціонуван-ня комунікацій транспорту, зв'язку, енер­гетики, інших інженерних мереж, рівень

які постійно перебувають на об'єкті

які періодично перебувають на об'єкті

які перебувають поза об'єктом

ССЗ

значні наслідки

понад 300

понад 1000

понад 50000

понад 150000

національного значення

загально­державний

СС2 середні наслідки

від 20 до 300

від 50 до 1000

від 100 до 50000

від 2000 до 150000

місцевого значення

регіональний, місцевий

СС1 незначні наслідки

до 20

до 50

до 100

до 2000

Примітка 1. Будівлі або споруді присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) за однією з усіх можливих характеристик можливого збитку від відмови.

Примітка 2. Вважається, що на об'єкті постійно є люди, якщо вони перебувають там не менше ніж вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів на рік. Людьми, які періодично відвідують об'єкт, вважаються ті, що перебува­ють там не більше трьох годин на добу. Небезпекою для життєдіяльності людей є можливе порушення нормальних умов життєдіяльності більше ніж на три доби.

Примітка 3. Обсяг можливого економічного збитку визначається відповідно до Методики [3].

Примітка 4. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюється Законом України [4].

Примітка 5. Чисельні значення характеристик, що визначені у колонках 2-5 таблиці, відповідають критеріям, що визначають рівень надзвичайних ситуацій [5].

Примітка 4. Категорії об'єктів культурної спадщини встановлюються відповідно до чинного законодавства [6].

Примітка 5. Рівень значення комунікацій та інших інженерних мереж установлюється відповідно до чинного законодавства [7].

Примітка 6. Для висотних будівель клас наслідків (відповідальності) приймається не меншим ніж:

СС-2 – для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м;

СС-3 – для будівель заввишки понад 100 м.

Строительные сметы. Инжиниринг в строительстве.
© 2008